سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا قربانزاده کریمی – کارشناسان ارشد مهندسی صنایع مدیریت برنامه ریزی و توسعه موسسه مطالعا
حسن صراف جوشقانی – کارشناسان ارشد مهندسی صنایع مدیریت برنامه ریزی و توسعه موسسه مطالعا

چکیده:

امروزه ارزیابی و رنبه بندی از مباحث اصلی مدیریت و رهبری سازمان ها محسوب می شود. در سطح ملی نیز در بخش های مختلف، بخصوص در حوزه های پژوهشی، موضوع ارزیابی و ارزش گذاری از چالش های اصلی دستگاه مدیریت محسوب می شود در این تحقیق با بهینه کاوی از «مدل های تعالی سازمانی» و «مدل های ارزیابی پژوهشی» نسبت به تعیین شاخص ها و معرفی مدل ملی ارزیابی پژوهشی سازمان های غیرپژوهشی وزارت بازرگانی (REMC) اقدام شده است. این مدل، بعنوان یک الگوی اقتباسی (از مدل EFQM و همین طور مدل های ارزیابی ARC و CIVR) مطرح تا ضمن استفاده درون بخشی، مورد استفاده سایر مخاطبان در حوزه های مختلف کشور واقع شود. به امید آنکه الگوی طراحی شد ه که در چند سال گذشته در وزارت بازرگانی سابق نیز بکارگیری و اصلاح ات لازم در آن اجر ا شده اس ت بتواند در فضای ساختاری جدید در وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت نیز موجب موفقیت در گام های تحول و تعالی پژوهشی شود.