سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی صفایی – کارشناسارشد مکانیکدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن رفعت – کارشناسارشد مکانیکدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا حسنی – کارشناسارشد برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به اهمیت فراوان دینامیک جانبی خودرو و تأثیر انکار ناپذیر آن در پایداری و در عین حال ایمنی خودروهای سواری، امروزه بحث بر روی سیستم های کنترل پایداری بخش زیادی از مطالعات پژوهشگران را به خود اختصاص داده است. به منظور طراحی یک کنترلر PID برای سیستم ESP خودروابتدا مدل مناسبی برای خودرو و تایر ارائه میشود و پس از به هم مربوط ساختن معادلات خودرو و تایر به یکدیگر، خروجی خودرو (r) در ازای ورودی فرمان را به دست آورده و سپس ضرایب کنترلر محاسبه می شود. در ادامه برای مینیمم کردن خروجی بهینه منهای خروجی خودرو به دو روش سعی و خطا و الگوریتم ژنتیک تعیین شده و نمودارهای مربوط به خروجی کنترل شده، رسم شده اند. در پایان مقایسه ای بین نتایج حاصل از روش سعی و خطا و الگوریتم ژنتیک(حالت گسسته و پیوسته) انجام شده است.