سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدآرش احمدی – دانشجوی دکتری مخابرات
علی بنایی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بدلیل افت عبوری کم و تحمل توان بالا فیلترهای موجبری درسیستمهای مخابراتی و راداری کاربرد دارند با توجه به هزینه بالای ساخت این فیلترها نیاز به تحلیل و شبیه سازی دقیق از ساختار فیلتردر مرحله طراحی است روابط کلاسیکی که برای طراحی فیلتر موجبری با کوپلاژ سلفی موجود هستند با فرض انتشار مود غالب درفیلتر و عدم تزویج متقابل بین روزنه های سلفی استخراج شده اند اکتفا به روابط تحلیلی کلاسیک درمرحله طراحی موجب می شود تا مشخصه مطلوب درفیلتر حاصل نشود از این رو به تحلیل فیلتر از روش عددی تطبیق مود می پردازیم ابتدا فرمول بندی روش تطبیق مود را برای ناپیوستگی درصفحه H موجبر مستطیلی شرح میدهیم سپس این روش را تعمیم داده ساختارروزنه سلفی را تحلیل می کنیم درادامه با استفاده از نتایج حاصله ماتریس پراکندگی کلی فیلترموجبری محاسبه می شود به دلیل سرعت انجام محاسبات درروش تطبیق مود از این روش درطراحی و بهینه سازی یک فیلتر موجبری درجه ۱۴ از نوع باترورث استفاده می کنیم. صحت محاسبات با مقایسه نتایج شبیهسازی فیلتر طرح شده توسط یک نرم افزارتحلیلگر به روش اجزا محدود بررسی می شود.