سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر وصالی ناصح – مهندسی سیستمهای انرژی – دانشگاه صنعتی شریف
رامین روشندل – مهندسی سیستمهای انرژی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سیستم های بالادستی نفت و گاز به دلیل حجم بالای مصرف انرژی در واحد های صنعتی دارای تعدادی درجه آزادی جهت صرفه جویی قابل ملاحظه انرژی به منظور کاهش هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری می باشد به دلیل ماهیت پیچیده بهینه سازی بدین منظور از ترکیب روش های بهینه سازی (آرایش فرآیندی، شرایط فیزیکی و یا نرخ جریان های انرژی، اضافه یا جایگزین نمودن فناوری نوین) بهره گرفته می شود. روشهای مرسوم بهینه سازی در واحد یوتیلتی براساس دو روش طراحی اولیه سیستم یوتیلیتی و جایگزینی یا اضافه نمودن واحد جدید به سیستم می باشد که در اینجا با ترکیب دو روش مورد استفاده در سیستم های یوتیلیتی بهره گرفته می شود که مدل برنامه ریزی تشکیل یافته در صنایع بالادستی بر اساس برنامه ریزی خطی بهینه سازی خواهد شد. مدل بدست آمده در کار حاضر بر پایه دو دسته مدل فرآیندی و برنامه ریزی ریاضی می باشد که مدل فرآیندی بر پایه معادلات تراز جرم و انرژی و ظرفیت تولید محصولات است و مدل برنامه ریزی ریاضی بر پایه ترکیب تابع هدف و محدودیت های موجود در سیستم می باشد. در مقاله حاضر با استفاده از یک نمونه صنعتی با به کاربردن روش نتایج حاصل از بهینه سازی بررسی خواهد شد.