سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا داودی نژاد – دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه امام حسین (ع)
حسین خدارحمی – دانشیار
خداداد واحدی – دانشیار
محمدرضا محمدی – کارشناس ارشد

چکیده:

این مقاله یک روش مؤثر، ساده و عملی برای طراحی بهینه زره های دو جزئی سرامیک -کامپوزیت در مقابل برخورد پرتابه های با سرعت بالا بر اساس مدل فلورنس، ارائه می دهد. مدل فلورنس سرعت حد بالستیک زره سرامیک -کامپوزیت را پیش بینی میکند. در زره سرامیک -کامپوزیت به کار رفته در این مقاله، ماده سرامیک قرار گرفته به عنوان صفحه جلویی از جنس آلومینای ۹۹/۵ درصد و ماده پشتیبان کامپوزیتی از جنس توآرون می باشد. با استفاده از مدل تئوری موجود مقدار بهینه ضخامت ورق روییبه پشتی و چگالی سطحی بهینه زره برای سرعت های بالستیک مختلف بدست می آید. نتایج حاصل از مدل تئوری بهینه ساز با نتایج شبیه سازی عددی مقایسه شده و دیده می شود که نتایج ارائه شده از طریق روابط تئوری تطابق خوبی با نتایج حل عددی دارد.