سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد مزیدی – دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و من
امین طاهری گراوند – دانشجوی کارشناسی مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و من
سید مهدی جعفری – استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این پروژه، ابتدا یک قاعده کلی برای حل مشکل طراحی فرآیند خشک کردن مطرح شده و سپس برای اجرایطراحی از محیط Excel استفاده شده است . استفاده شده است . یکی از خشک کن های متداول در صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، خشک کن تسمه ای است که در مطالعه حاضر، برای هویج بکارگرفته شده است. از طریق نرم افزار Excel می توانیم تابع هدف (هزینه سالیانه کل ) را بهینه کرده و نتایج تغییرات متغیرهای طراحی بر روی تابع هدف را مشاهده کنیم. در نهایت متوجه می شویم که از بین متغیرهای طراحی تنها با افزایش مقدار رطوبت هوا، هزینه سالیانه کل کاهش می یابد و با افزایش دما، سرعت هوای خشک و عرض تسمه، هزینه سالیانه کل افزایش می یابد . نتایج این پروژه نشان می دهد که بهترین شرایط برای خشک کردن هویج توسط خشک کن تسمه ای، استفاده از هوایخشک با سرعت ۱/۵ متر بر ثانیه ، با مقدار رطوبت ۰/۰۴۵ کیلوگرم بر کیلوگرم هوای خشک و دمای ۶۵ درجه سانتیگراد می باشد. همچنین، عرض تسمه در خشک کن باید برابر با ۲ متر باشد تا کمترین هزینه سالیانه را داشته باشیم.