سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا میرصانعی – دانشکده فنی و مهندسی تهران مرکز)مجتمع نیایش(، دانشگاه آزاد اسلامی وا
شهاب محمدی سهام –
آیدین حاجی خانی –
جهانبخش حامدی –

چکیده:

در این مقاله یک جاذب دینامیکی ارتعاشات روی یک ابزار برش جهت مقابله با ارتعاشات ناخواسته،نصب شده است.مشخص شده که یک جاذب دینامیکی قادر به کاهش مقدار تابع پاسخ فرکانسی می باشد.بنابراین،هنگامی که در یک فرایند برش، جاذب رویابزار برش نصب گردد، به طور چشم گیری ارتعاشات کاهش می یابد. در این مقاله سعی شده است که ارتعاشات حاصل از ناپایداری دینامیکی )ارتعاشات خودتحریک( مهار شود. این نوع ارتعاشات و روش مهار آن، با عرض براده و سطح تماس ابزار برش با نمونه، رابطه تنگاتنگی دارد.همچنین ارائه روشی برای رسیدن به حالت بهینه و پارامترهای مناسبتر، جهت ایجاد ایده آل ترین شرایط و کمترینمقدار پاسخ فرکانسی، از اهداف اصلی این مقاله می باشد.در این روش یک جاذب هوشمند در سیستم ارتعاشات قرار می گیرد. مقصود از هوشمند بودن جاذب، این است که در ارتعاشات به وجود آمده در سیستم بتوان علاوه بر کاهش پاسخ فرکانسی جاذب را با شرایط مختلفی که احتمال به وجود آمدن در سیستم دارد، تطبیق داد. این شرایط می توانند اعم از تفاوت در فرکانس طبیعی، تفاوت در نسبت جرمی و تفاوت در نسبت فرکانسی باشد که ناشی از عوامل مختلفی از جمله جرم جاذب، سطح تماس ابزار برش با نمونه که عامل اصلی به وجود آمدن ارتعاشات است، سرعت دوران و…می باشد. عملکرد جاذب هوشمند بدین صورت است که شتاب سنج موجود بر روی جسم مرتعش در کسری از ثانیه اطلاعات مربوط به شتاب جسم مرتعش را دریافت کرده و در هر لحظه به میکروکنترلر موجود بر روی سیستم ارسال می نماید.سپس با توجه به میزان شتاب موجود بر روی جسم مرتعش دستورات لازم به منظور جابجایی جرم جاذب به سروو موتور کوچک موجود بر روی جاذب فرستاده می شود .