سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی حدیدیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه ، تهران ، میدان فاطمی ، سازمان مدیریت
حامد اخوان – کارشناس مهندسی عمران – عمران ، تهران ، میدان فاطمی ، سازمان مدیریت بحر

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از تجارب حوادث گذشته و با در نظر گرفتن ساختار مدیریتی و سیاسی در کشور ، ساختار بهینه فرماندهی و کنترل حادثه در سطوح مختلف منطقه شهری ، شهرستانی ، استانی وکشوری طراحی و چگونگی ارتباط بین آنها آنالیز گردد و سپس الزامات و چگونگی عملکرد هر یک از مراکز مدیریت بحران در سطوح مختلف جهت کارکرد بهینه مورد طراحی و بررسی قرار گرفت و وظایف هر یک از دستگاههای مرتبط در امر مدیریت بحران که بایستی در زمان عملیات مقابله در مراکز مدیریت بحران ایفای نقش نمایند ، تدوین شد.