سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید علی اشرفی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- مرکز تحقیقات سیمان

چکیده:

در این مقاله ابتدا به روند و سیر تاریخی کوره های سیمان و چگونگی مصرف انرژی در آنها پرداخته میشود و بعد از آن اثر وج ود پیش کلسیناتور و فلسفه وجودی آن و اثر آن بر کاهش مصرف انرژی در خط تولید سیمان بررسی میگردد در ادامه پارامترهای موثر بر طراحی پیش کلسیناتور و الگوریتم پیشنهادی معرفی میگردند و مدل ارائه شده با یک نمونه موجود مقایسه میشود در نهایت نتایج و پیشنهادات ارائه میگردند.