سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

حسن صراف جوشقانی – مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نوربخش حیدری –
سعید شجاع منظری –

چکیده:

دربخش دفاعی مطالعات مقدماتی جهت سرمایه گذاری دراحداث مراکز صنعتی یا خدماتی همچون تعمیرات و بازسازی یکی از اولین و اساسی ترین گام ها دربرنامه ریزی و توسعه لجستیکی سازمان های نظامی به شمار می رود مقاله حاضر بعد از معرفی طبقه بندی اقلام درسازمان های نظامی سعی نموده است با معرفی متدلوژی ساختاریافته جهت انجام هرگونه مطالعات قبل از سرمایه گذاری فازصفر ارزیابی های موجود را جهت ایجاد و احدهای تعمیر و بازسازی نظام مند نماید این متدلوژی از سه گام اصلی بررسی تقاضا بررسی فنی و عملیاتی، بررسی مالی و اقتصادی تشکیل شده استکه با کسب نتیجه درهرگام مراحل بعدی متعاقبا طی می شوند بطوریکه درانتهای مطالعات یاد شده سرمایه گذاری از دیدگاه های مختلف امکان سنجی و ارزیابی خواهد شد.