سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عارف شفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری
عبدالحمید بهروزی خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری
ساسان افلاکی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

ارائه روشهایی برای بهبود وضع روسازی های موجود به نحوی که بتوان با صرف هزینه ای منطقی کیفیت سطح روسازی را به حدمطلوب رساند همواره از نگرانیهای دست اندرکاران صنعت راه بوده است استفاده از روکش بتنی برایتعمیر و بهسازی وضعیت روسازی موجود یکی از روشهایی است که درکشورهای مختلف جهان متداول بوده و روز به روز درحال گسترش است دراین مقاله با استفاده از نتایج آزمایشهای غیرمخرب dcp,FWD برروی قطعاتی از سطح روسازی بزرگراه بابایی روکش بتنی white topping با استفاده از دو روش آشتو ۹۳ و روش دپارتمان حمل و نقل تگزاس TxDOT متناسب با ضخامت و مشخصات مکانیکی آسفالت موجود و شرایط ترافیکی قطعات مورد بررسی طراحی شده است.