سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امجد عثمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
ابوالفضل طرقی حقیقت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسین پوراکبر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

یکی از کاربردهای اصلی سرویس مکان استفاده در الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر موقعیت است . الگوریتم پیشنهادی در سطوح بالاتر سلسله مراتب از نوعی هوش گروهی بهره می گیرد، به نحوی که گره های متحرک با عبور از مرز نواحی بالای سلسله مراتبی، ماده ی پیاز خود ترشح کرده و گره های سرور مکان با تجمیع ترشحات ،درصورتی که که غلضت تجمیع ترشحات، از یک آستانه رد شود اقدام به ارسال بسته مکان به سرور سلسله مراتبی می کنند. الگوریتم پیشنهادی باعث کاهش مواردی از قبیل سربار به روز رسانی مکان شده و در عین حال درصد موفقیت جستجوی مکان نیز در حدی جزئی وبدون کاهش چشمگیر پایین می آید.