سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی مرتضوی مهریزی – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
امیرحسین متین – هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
حسین کاکویی – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آزاده حسین ژور – دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای

چکیده:

این مطالعه تاثیر یک سیستم تهویه صنعتی موضعی را که برای عملیات ریخته گری کاربرد دارد جهت کنترل گردوغبار های قابل استنشاق و بخارات سمی که کارگران حین فرایند با آن درتماس هستند ارزیابی می نماید این سیستم تهویه صنعتی براساس توصیه های سازمان ACGIH آمریکا طراحی گردیده است بعدازطراحی سیستم تهویه مکنده موضعی نقشه های اجرایی به سازنده تحویل گردید غلظت ترکیبات شیمیایی سیلیس و فرمالدئید کهدرپروسه ریخته گری بعنوان آلاینده های سمی رایج درهوای صنعت ریخته گری محسوب میشوند درنهایت بعنوان شاخص جهت بررسی اثربخشی سیستم تهویه درکنترل گردوغبارهای قابل استنشاق و سایر آلاینده های هوا اندازهگیری شدند میزان مواجهه شغلی با سیلیس کریستالی و فرمالدئید بعنوان آلاینده های اصلی هوا دردو حالت وجود سیستم تهویه درحالت روشن و خاموش مورد ارزیابی قرارگرفتند و بدین منظور نمونه هایی از هوای منطقه تنفسی کرگران درمعرض گرفته شد سپس نمونه های سیلیس و فرمالدیید بترتیب با استفاده از روشهای شماره No.7601 No.2541 انستیتو ملی ایمنی و بهداشت آنالیز شدند.