سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیفعلی حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
رسول یاراحمدی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

امروزه درصنایع فلزی فرایندهای پیچیده با پتانسیل مخاطرات موادشیمیایی و ترکیبات با سمیت بالا و متنوع وجود دارد صیانت از نیروی کار و بهره وری درکاریک امرضروری می باشد بنابراین هدف از اینتحقیق کنترل مهندسی و پیشگیری از عواقب سوء فلزات سمی سرب و قلع تشکیل دهنده لحیم برروی سلامتی کارکنان و نیز پیشگیری از پیامدهای ناگوار برمحیط زیست بطوریکه ازنظر اقتصادی نیز قابل توجیه باشد کنترل موثرالاینده ها درمحیط داخل کاربری و جابجایی راحت عدم اثرات سوء زیست محیطی مقرون به صرفه بودن قابلیت نگهداری و تعمیر ظاهری زیبا و جاگیر نبودن آن مهمترین فاکتورهایه کلیدی درعملکردسیستم تهویه موضعی درفرایندهای جوشکاری این تحقیق می باشد