سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی ابطحی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
علی کرمی هرستانی – کارشناس ارشد راه و ترابری
میرحامد فرزین – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

تعیین قیمت تسهیلات درمطالعات اقتصادی پروژه های حمل و نقلی یکی ازمباحث مهم دربراورد منافع و راه حلی برای مدیریت تقاضای این پروژه ها می باشد اهمیت این مساله بخاطر تاثیر مستقیم قیمت دردرآمد سیستم های حمل و نقلی می باشد درآمد تامین کننده اصلی هزینه های احداث و نگهداری این سیستم هاست به جهت تغییر رفتار استفاده کنندگان سیستم دراثر تغییر قیمت معمولا قیمت گذاری تسهیلات به عنوان راه حلی برای مدیریت تقاضا شناخته میشود بطوریکه افزایش قیمت همواره کاهش میزان تقاضا را به دنبال دارد به بیان دیگر از طرفی با افزایش قیمت درآمد سیستم افزایش خواهد داشت و ازطرفی با کاهش تعداد مسافر میزان درآمد کاهش خواهد داشت بنابراین قیمتی بهینه برای حداکثر شدن درآمد وجود دارد که با مدلسازی قابلحصول است دراین مقاله تلاش گردیده است روشی مناسب جهت تعیین قیمت بلیت مسافران سیستمهای ریلی با لحاظ نمودن هزینه های مالی و اقتصادی و پارامترهای موثر برآن تدوین شود. برای این منظور نرم افزاری درمحیط ویژوال بیسیک اکسل تهیه گردید که شامل برنامه هایی استکه مرتب ط با یکدیگر کار می کنند.