سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عصمت اسمعیل زاده – پژوهشگر محیط زیست ، تحقیق و توسعه ، مجتمع مس سرچشمه
حسین علی حکیمی – کارشناس ارشد بهداشت صنعتی ، امور ایمنی ، مجتمع مس سرچشمه
محمد نبی فرخی – مشاور تحقیق و توسعه ، مجتمع مس سرچشمه
مینو بهروز – پژوهشگر محیط زیست ، تحقیق و توسعه ، مجتمع مس سرچشمه

چکیده:

دمنده های موجود در نیروگاه حرارتی هوای مورد نیاز کوره های ذوب را تامین می نمایند. در زمانیکه کوره ها به هوا نیاز ندارند هوای مورد نظر غالبا با سرعت ۱۵۱-۶۸ m/s از طریق ۴ عدد blow-off در ارتفاع بالا به محیط اطراف تخلیه و سرو صدای زیادی ایجاد می نماید که علاوه بر تاثیر آن بر نواحی واقع در ضلع شرقی و محوطه بیرون نیروگاه سبب آلودگی نواحی دوردست نیز میشود . این پژوهش با هدف کاهش ۲۵ دسیبلی در تراز صدای تولیدی منبع (۱۴۶ دسیبل) انجام شد. بدین منظور پس از بررسی مشخصات فنی و اکوستیکی منابع تولید کننده صدا ، سایلنسر پراکنشی – جذبی برای منترل صدای ناشی از blow-off مناسب شناخته شد. بر اساس نتایج اندازه گیری در باند فرکانسی اکتاو و استفاده از اطلاعات موجود ، سایلنسری به ابعاد m3 1/1×۱/۱×۱/۸ طراحی و ساخته شد که درون آن ۹ ستون به ابعاد ۰/۲×۰/۲×۱/۲ m3 حاوی مواد جاذب با پوشش فلزی پانچ واقع است . پس از ساخت اولین سایلنسر و نصب آن بر روی blow-off شماره ۴ ، اندازه گیری تراز صدا در این محل کاهشی به میزان ۲۶/۱۵ دسیبل در تراز توان کلی صدای منبع نشان داد. بر اساس نتایج حاصل از اندازه گیری و به منظور کاهش بیشتر صدا ، ارتفاع سه سایلنسر دیگر افزایش یافت زیرا هر چه ارتفاع (طول) سایلنسر بیشتر باشد میزان جذب و نهایتا کاهش صدا بیشتر خواهد بود. اندازه گیریهای انجام شده از تراز صدای منابع پس از ساخت و نصب سایلنسرهای جدید ، یک کاهش ۲۸/۲۳ دسیبلی را در تراز توان صدای منابع نشان داد که ۱۳ دسیبل بیش از مقدار پیش بینی شده بودو. بمنظور اطلاع از اثر سایلنسرها د رکاهش تراز صدا د رنقاط واقع در فواصل دور و نزدیک ، نتایج اندازه گیری در این نقاط قبل و بعد از نصب با یکدیگر مقایسه گردید که نتایج حاصله کاهش تراز صدا د رنقاط واقع د رخیابان مجاور مکنده ها و blow-off ها را ۹/۶۷ و در فواصل دور از آن حدود ۲۰ دسیبل نشان داد.