سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز صاحب زاده –
زهره افشاری –

چکیده:

معضلات ومشکلات ایجادشده فراروی محیط زیست، که عموما ساخته و پرداخته ی فعالیت های آدمی و استفاده ی ناصحیح او از علم وتکنولوژی های علمی است، نیازمند توجه عمیق وهمه جانبه ی آموزش محیط زیست بوده، متخصصین تعلیم وتربیت معتقدند که تنها با ارائه آموزش های کلاسیک ومعمول نمی توان به اهداف آموزشی هزاره در قرن بیست و یکم دست یافت و ازجهتی اگر وظیفه ی اساسی دستگاه های آموزشی در زمینه های مختلف به ویژه آموزش مسائل محیط زیست را فراهم نمودن فرصت هاوموقعیت های متعددو-مناسب برای مشاهده ی عینی پدیده ها، واقعیت ها، حوادث وکسب تجربیات دست اول توسط شهروندان بدانیم، یافتن ابزارهای آموزشی که بتواند در اثربخشی هرچه بیشترآموزش های قصدشده به آموزش دهندگان کمک کند، اهمیت ویژه ای یافته، طراحی واجرای بازدیدهای علمی- آموزشی در سطوح مختلف، یکی از مهم ترین، هیجان انگیزترین و موثرترین ابزارهای آموزشی برای تحقق اهداف آموزش محیط زیست برای شهروندان هزاره توسط دستگاه های متولی این امر می باشد.