سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مهبد –
علی احمدی جزئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمین، گروه کارشناسی مهندسی عمران ،باشگاه پژ
عبداله تبرئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، گروه کارشناسی ارشد مهندسی عمران م
عبدالغفار قربانی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، گروه کارشناسی ارشد مهندسی عمران مکان

چکیده:

برای توسعه فناوری های جدید کنترل و مانیتورینگ و نظارت تغییر شکل های فیزیکی و زمینی ، باید سیستم های چند سنسوری طراحی و آنالیزشوند و برای طراحی و آنالیز طرح های مانیتورینگ ، باید فرایند فیزیکی که منجر به تغییر شکل می شود ، به خوبی شناخته شود . با مدل سازی رابطه تغییر شکل – بار ، اطلاعاتی در مورد بزرگی و مکان تغییر شکل های بحرانی مورد انتظار بدست می آید و و منطقه تغییر شکل مشخص می شود و با ترکیب کردن نتایج مدل سازی جبری یا قطعی با تحلیل هندسی ،می توان مکانیسم تغییر شکل را پیدا کرد وعلل تغییر شکل در مورد رفتار نا منظم شی مورد مطالعه را توضیح داد