سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش چیلر و برج خنک کن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی دشتی رحمت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
آبتین عطایی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
محمد باقرایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

برج های خنک کننده تر به علت تبخیر و تنظیم غلظت آب سیکل، مصرف آب زیادی دارند باتوجه به محدودیت منابع آبی، لزوم افرایش بازده آب مصرفی در صنعت بالاخص در برج‌های خنک کن تر امری حیاتی بوده لذا در این تحقیق روشی ابتکاری ارائه می-گردد که با طراحی یک سامانه هوشمند از سه مکانیزم سرمایش، کمپرس کردن و فیلتراسیون به طور همزمان استفاده می‌نماید، به نحوی که به منظور کمپرس کردن از یک دیفیوزر، برای سرد کردن بخارات خروجی از تنوره برج‌ با هوای محیط،از یک بستر فین‌دار‌ و برای روش فیلتراسیون از فیلترهای فلزی استفاده شده و به منظور رفع مشکل اشباع فیلتر، از یک سیستم هوشمند بهره گرفته شده است. در ادامه به بررسی رفتار انرژتیک واگسرژتیک درطول برج خنک کن تر میپردازیم که با بررسی این روابط و روابط تجربی بدست آمده ، می‌توان گفت به کمک روش ارائه شده، حدوداً بین%۴ الی %۱۵ آب اتلافی از تنوره برج خنک کن تر بسته به دمای حباب خشک محیط و دیگر شرایط محیطی قابلیت جداسازی به صورت آب مقطر را خواهد داشت.