سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا رحیمی – استادیار -گرایش ساخت وتولید-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
یونس علیرضازاده – استادیار-گرایش طراحی جامدات-دانشگاه صنعتی
احسان کوثری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد-گرایش ساخت وتولید-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اندازه گیری نیروی فشاری و گشتاور پیچشی کاربرد فراوانی در مطالعات پژوهشی داشته به عنوان مثال می تواند برای مطالعه رفتار ماشین کاری مواد و اندازه گیری نیروهای ماشین کاری در فرایند سوراخکاری استفاده شود از این رو طراحی و ساخت یک مبدل ترانسدیوسر Transducer که بتواند همزمان دو کمیت نیروی فشاری و گشتاور پیچشی را بادقت مناسب اندازه یگری کند حاوی نکات خاص و اهمیت ویژه ای خواهد بود برای اندازه گیری کمیتهای مزبور از کرنش سنجهای مقاومت الکتریکی استفاده میشود که از دقت و قابلیت اطمینان بسیار بالایی برخوردار میب اشد دراین مقاله با استفاده از روابط مقاومت مکانیکی ماده و روابط مدارهای الکتریکی کرنش سنجها به تحلیلی از چگونگی تحلیل طراحی و بهینه سازی این نوع ترانسدیوسر پرداخته می شود و نتایج کالیبراسیون آن مطابق با استانداردهای مطرح دراین زمینه مانند Astm E74 مورد ارزیابی قرارمیگیرد.