سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کوروش داداش تباراحمدی – دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر گرایشC4Iمجتمع دانشگاهی فناوری اطلاعات،
مرتضی براری – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی جباررشیدی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله با تلفیق روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی اصلاح شده و معماری سیستم های چندعامله، روش جدیدی ارائه شده که می توان با این روش بر چالش های سه گانه هزینه بالای تراکنش در سیستم های تصمیم یار، ترافیک بالای داده و افزایش زمان تصمیمات الکترونیکی به عنوان مهمترین فاکتورهای تصمیم گیری در زمان بحران فائق شد. در سیستم طراحی شده که به عنوان بخشی از سامانه فرماندهی و کنترل بحران بومی کشوراست، در بخش تصمیم یار فازی از ترکیب ابتکاری سه روش اصلاح شده تصمیم گیری چندمعیاره ANP و TOPSIS ،PROMETHEE II فازی برای شرایط واقعی فرماندهی و کنترل بحران و در بخش هوشمندی از معماری سیستم های چند عامله استفاده شده است. بعد از پیاده سازی سیستمی طرح پیشنهادی، کارایی سیستم مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که این طرح نسبت به طرح مشابه محققان این حوزه در انتخاب سریع و بهینه تصمیمات، کاهش زمان، کاهش ترافیک و کاهش هزینه تراکنش عملکرد بهتری دارد