سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا دادگر – مربی ، هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
مجتبی آجودانی – مربی ، هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
مهدی دادگر – مربی، مهندسی مخابرات

چکیده:

نیازبه انتقال اطلاعات ، مسیرIP رابعنوان یک مسیر مناسب برای ارسال ارزان درسالهای اخیرتوجیه پذیر ساخته است . یکی ازموارد انتقال دیتا ،انتقال سیگنال فکس است . هدف از این مقاله ، بررسی پیاده سازی یک دروازهFax over Ipبرروی DSPبه شمارهTMSC6416میباشد . نیاز به فکس درزندگی روزمره ویافتن مسیری مناسب برای انتقال سیگنال آن روی شبکه IPمنجربه آن شده تا مبحثFax over IP درردیف استانداردهای مخابراتی قرار گیرد. مساله این مقاله، پیاده سازی دروازه فکس بلادرنگ میباشددراینجا دروازه ای طراحی وپیاده سازی میشود که ارسال اطلاعات فکس بین دوسیستم فکس ازطریق خطوط تلفن، بنحوی که مسیر IPبخشی ازمسیر ارتباطی باشد،انجام میگیرد . درواقع تصویرفکس ازسیگنالهای آنالوگ استخراج میشود واین اطلاعات استخراج شده بصورت اطلاعاتدیجیتال برروی شبکه بسته ای منتقل میشود.برای آنکه دروازهFoIPبدرستی عمل کندباید پروتکلهایData pump و T. و ۳۸ T.30های فکسوهمچنین برخی ازاستانداردهای کدگذاری بررویIPپیاده سازی شوند