سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرجان سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرداد کرامت زاده – عضو هییت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

معضل دنیای پر مصرف کنونی کاهش منابع انرژی است وراه حل صرفه جویی است.در راستای مکانیزه کردن صرفه جویی در صنعت,مدیران صنایع روی به طراحی سیستمهای بهینه آورده اند.سیستمهایی که با برنامه ریزی می توانند از به هدر رفتن انرژی جلوگیری کنند.تحقیق حاضر تلاش برای تحقق این هدف در زمینه کنترل توان(کنترل شدت نور)است.دستگاهی که با توجه به شدت نور پایه محیط بتواند شدت نور تولیدی منبع نور را کاهش یا افزایش دهد.با تعریف یک سطح نور مشخص برای یک کانال،دستگاه با توجه به سطح نور پایه موجود در محیط ناشی از سایر منابع نوری نظیر نورخورشید ورودی از پنجره,نور لامپ را به گونه ای تغییر می دهد که سطح نور در حالت مرجع باقی بماند.دستگاه مورد نظرکنترل توان را به صورت دیجیتال انجام میدهد,زیرا دستگاههای آنالوگ از دقت کمی برخوردارند,قادر به کنترل در درجات کم نیستند,حوزه عملکرد خطی وخارج از اشباع محدود دارند,انعطاف ناپذیرندو اثرات غیرخطی دارند.دستگاه می تواند در خطوط روشنایی,منازل،سالنهاوغیره استفاده شود.دیمر روشنایی چند کاناله مبتنی بر میکروکنترولر MicroController based MultichannelLight Dimmer(MMLD) وسیله تعدادی لامپ را با استفاده از روشهای کنترل توان ac کنترل میکند.نرم افزار میکروکنترولر همه عملیات را اعم از پروتکل دیکد کردن ورودی وهمینطور زمان آتش شدن تریاکهای خروجی مدیریت میکند.دستگاه کار را برای ۸دسته کانال خروجی یا ۸محیط مختلف جداگانه انجام میدهد.اپراتور سطح نور مرجع هر کانال را جداگانه نغیین میکندودلخواه تنظیم میکند.وسیله سطح نور هر کانال را روی نمایشگر نشان میدهد.سطوح نوری که دستگاه دارد ۲۰ سطح است.در نهایت پس از طراحی و تست مدار به صورت نهایی درآمد.