سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد عربی – گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان
حسین ربیع –
بهزاد میرزائیان دهکردی –
مهدی نیرومند –

چکیده:

اگرچه استفاده از موتو ر سن گرون مغناطیس دائم در خودروهای هیبرید مرسوم است، بدلیل برخی محدودیتها- مثل گران بودن آن وعدم دسترسی آسا ن- استفاده از موتورهای سوئیچ رلوکتانس و القایی نیز م یتواند قابل توج ه باش د. از طرفی استفاده از هر موتوری در خودروهای هیبریدی منوط به توانایی در کنترل مناسب سرع ت و گشتاو ر آن میباشد. در این مقاله نتایج عملی حاصل از کنترل سرعت یک موتور القایی، تحت شرایط مختلف کاری مثل تغییر پلهای سرعت مرجع یا تغییر پل های در گشتاور بار با استفاده از روشV/f ثابت ارائه شده است. ابتدا از کنتر لکنند هی تناسب ی-انتگرال گیرPI که ضرایب آن توسط الگوریتم ژنتیک بهینه شدهاست- برای کنترل سرعت موتور القایی استفاده میشود سپس یک کنتر لکنند هی فاز ی را جایگزین کنترلکنند هی PI می کنیم و عملکرد آنها را تحت شرایط مختلف کاری با هم مقایسه میکنیم