سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدهادی خوش تقاضا – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی -دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی صادقی – دانشجوی دکترای مکانیک ماشینهای کشاورزی-دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور مطالعه اثر ارتعاش بر رفتار شناورسازی مواد با رطوبت بالا و حل برخی مشکلات موجود در خشک کن های بستر شناورِِِِ-یک خشک کن بستر شناور ارتعاشی آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد.طراحی قسمت های مکانیکی خشک کن بر اساس پارامترهای موثر خواص فیزیکی ذرات چای و همچنین خواص شناور سازی آن انجام شد.انتخاب دمنده با توجه به سرعت انتقال مواد و مجموع افت فشار ناشی از بستر مواد و جریان هوا و در کانال ها صورت پذیرفت.مرتعش نمودن بستر مواد با استفاده از یک مکانیزم مکانیکی با قابلیت تنظیم دامنه و فرکانس ارتعاش صورت پذیرفت.مرتعش نمودن بستر مواد با استفاده از یک مکانیزم مکانیکی با قابلیت تنظیم دامنه و فرکانس ارتعاش صورت پذیرفت جهت کنترل دبی و درجه حرارت هوای ورودی به محفظه براساس استراتژی مورد نظر و همچنین ثبت اطلاعاتدرطول آزمایش از یک سیستم کنترل خودکاررایانه ای استفاده شد به منظور بررسی عملکرد دستگاه از نظر کیفیت شناورسازی آزمایشات آیرودینامیک بستر برروی ذرات چای سیاه انجام شد آزمایشات انجام شده بیانگر تاثیر مثبت ارتعاش برکیفیت شناورسازی ذرات چای بوده است.