سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوذر غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی مکاترونیک دانشگاه تبریز
حسن جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی برق ،قدرت دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین جاویدی – استادگروه برق قدرت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مانیتورینگ نامحسوس مصرف لوازم خانگی (NonIntrusive Appliance Load Monitoring) روشی است که درآن باپردازش سیگنال ولتاژ وجریان درمحل منبع تغذیه وتحلیل آنهاوباتوجه به اینکه هردسته ازوسایل برقی معمولادارای یک الگوی مصرف خاص میباشد(برای مثال دسته ی جاروبرقی ها ،اتوهاو…)نوع وسیله ی برقی زمان روشن شدن،زمان خاموش شدن ،نحوه ی مصرف والگوی مصرف وسایل برقی قابل تعیین می باشد.دراین مقاله طرحی معرفی می گرددکه به کمک یک پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) ساخته شده است وبااستفاده ازروش های معمول پردازش سیگنال وتصویرروش های طبقه بندی هوشمند می تواندوسایل برقی متصل به برق راشناسایی نماید. دراین طرح برای تشخیص نوع وسیله ی برقی ازروش تشخیص الگومبتنی بربردارهای ماشین استفاده شده است.