سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی پورعیدی – شرکت توزیع نیروی برق اهواز
سید محمد موسوی – توزیع نیروی برق اهواز

چکیده:

در راستای صرفه جویی مصرف انرژی در شبکه های توزیع وکمک به تولید توان الکتریکی در نیروگاههای برق،توسط این سیستم در مواقعی که نیاز به خاموشی ویا کاهش انرژی می باشد، می توان از طریق فرمان از راه دور ، اتوبانهاومصارف روشنایی غیر ضرور را در وضعیت های مختلف جریان مصرفی از صفرتاحداکثرقرارداده واز خاموش نمودن مصرفکنندگان خانگی وصنایع جلوگیری نمود. این سیستم بسهولت وطریق ارسال رادیویی فرمان الکتریکی صادر نموده و قرائتمولفه های الکتریکی را انجام داده وبا برداشت وثبت اطلاعات شبکه توزیع باعث بهره برداری مناسب از شبکه های روشناییمعابرمی گردد.