سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عباسی – مدیر مجتمع صنایع مس شهید باهنر
محمود بدیعی –
ناصر سعید –
محمد ملک پورافشار –

چکیده:

بعضی از فرآیندهای صنعتی نیازمند احتراق ناقص سوخت و تولید گاز مونوکسیدکربن بوده و تخلیه این گاز به جو موجب آسیب به محیط زیست خواهد شد. به وسیله یک رآکتور شیمیایی می توان گاز مونوکسید کربن را به دی اکسید کربن تبدیل کرد. یکی از واکنش های مناسب جهت این عمل، واکنش مونوکسیدکربن در مجاورت کاتالیزور مس می باشد. طراحی چنین رآکتوری نیازمند فرمولی برای سرعت واکنش بوده که از طریق آزمایش حاصل می شود. برای این کار، رآکتور کوچک آزمایشگاهی ساخته شده و در شرایط مختلف، غلظت مونوکسید کربن در خروجی آن، ثبت می شود. در ضمن، محاسبات ریاضی که این رآکتور آزمایشی را مدلسازی می کند، در همان شرایط کاری با استفاده از فرمول فرض شده برای سرعت واکنش، غلظت مونوکسید کربن در خروجی رآکتور را به دست می دهد. باید پارامترهای برای فرمول سرعت واکنش در نظر گرفته شود تا نتایج حاصل از برنامه و آزمایش تا حد امکان به هم نزدیک شده و بدین ترتیب فرمول مناسبی برای سرعت واکنش به دست آورده شود. مقاله حاضر به تشریح فعالیت صورت گرفته فوق می پردازد