سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه فنی کشاورزی،پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرا
غلامرضا چگینی – استادیار گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.
سیدرضا حسن بیگی – دانشیار گروه فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.

چکیده:

امروزه استفاده از تجهیزات مکانیزه در فرآیند برداشت وپس از برداشت گلهای شاخه بریده امری ضروری است .در این تحقیق ، یک دستگاه نمونه به منظور کندن برگ از ساقه گل رز طراحی و ساخته شد . دستگاه از یک واحد برگ کن ( شافت و انگشتیها )، محفظه ورود گل، شاسی، مخزن و سیستم قدرت. تشکیل شده است . در حقیقت قسمت اصلی این دستگاه را انگشتی ها تشکیل می دهند، چرا که برگها در اثر برخود با انگشتی ها از ساقه جدا می شوند . جنس انگشتیها از لاستیک بوده و برای ساخت انگشتیهای نرم و سخت از لاستیک با سختی۵۰ ، ۶۰ . ۷۰ شور A که توسط دستگاه سختی سنج اندازه گیری گردید ، استفاده شد .در این تحقیق، به منظور انجام آزمایش ساقه گل رز در صبح روز آزمایش برداشت شدند . برای انجام آزمایش ابتدا تعداد برگ های شاخه گل انتخاب شده به طور دقیق شمرده شد، سپس بعد از وارد کردن ساقه گل در داخل دستگاه برگ ها و تیغ های متصل به شاخه گل در اثر برخورد با انگشتی ها از روی ساقه جدا شده و بدین صورت عملیات برگ کنی انجام شد.سپس تعداد برگ های باقی مانده مشاهده و ثبت شد .در نتیجه میزان درصد برگ کنی گل رز به این روش بدست آمد