سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهنام ارزندی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین مهاجری – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی اکبر صالحی نیشابوری – استاددانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

آگاهی از ضریب اصطکاک در بررسی جریان سیال در مجاری وکانال ها به منظور تخمین درست وصحیح افت فشار دارای اهمیت بسزایی است. برای مطالعه این موضوع و به دست آوردن توزیع ضریب اصطکاک به منظور بسط روابط دقیق ومناسب طراحی ، وجود وسیله ای که بتواند ضریب اصطکاک در سطوح ناصاف وزبر را اندازه گیری کند و همان کارایی را در سطوح صاف نیز داشته باشد، بسیار حایز اهمیت است. اندازهگیری ضریب اصطکاک در مطالعات جریان برشی محدود به دیوار بسیار مهم است. برای اندازهگیری ضریب اصطکاک در سطوح صاف وسایل مختلفی وجود دارد که ساده ترین آن لوله پرستون است که در سطوح زبر به دلیل عدم وجود یک مبدا ۱ که به خوبی قابل تعریف باشد، با اشکال زیادی همراه است. در این مقاله طراحی و ساخت یک ابزار سه لولهای در لایه مرزی آشفته برای اندازه گیری ضریب اصطکاک سطحی در سطح زبر ارائه شده است و برای بررسی عملکرد، باروابط تجربیموجود در سطح صاف، مقایسه شده است.