سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی ملی – گروه الکترونیک کنترل وابزاردقیق پژوهشکده کنترل ومدیریت شبکه پژوهشگ
مرتضی مظفری – گروه الکترونیک کنترل وابزاردقیق پژوهشکده کنترل ومدیریت شبکه پژوهشگ
یلدا رجب زاده – گروه الکترونیک کنترل وابزاردقیق پژوهشکده کنترل ومدیریت شبکه پژوهشگ

چکیده:

ژنراتورهای توربینی دربیش از۱۰۰ سال پیش که برای اولین واردعرصه کاری شده اند. بااین حال همچنان که خروجی واحدژنراتورافزایش پیداکرد. نیازبه خنک کنندگی موثرافزایش یافت . این نیازمنجربه تکمیل ژنراتورهایی شدکه باهیدروژن وآب خنک می شدندباتوجه به اینکه هدایت گرمایی هیدروژن تقریباهفت برابرهوااست. لذامتداول ترین روش برای اندازه گیری خلوص هیدروژن دراین شرایط بهره گیری ازخاصیت هدایت گرمایی آن خواهدبود. امروزه باپیشرفت فناوری سیستم های میکروالکترومکانیکی این امکان فراهم شده تابتوان حسگرهای مذکوررادرابعادکوچکتر،حساسیت وسرعت پاسخ بالاتروارزانتر ساخت . دراین مقاله روش های نوینی برای طراحی وپیاده سازی سخت افزارآنالوگ ،دیجیتال ونرم افزاردستگاه آشکار سازخلوص گازهیدروژن مخلوط باهواارائه شده است. درنرم افزارپیاده سازی شده بااستفاده ازمزایایی که حسگرهدایت گرمایی MEMS دراختیارماقرارمی دهدازرابطه بین تلفات توان حرارتی ایجادشده بین حسگرومحیط واختلاف دمای بین آنهاهدایت گرمایی گازهیدروژن مخلوط باهوارااندازه گیری وباروابط دقیق موجودخلوص گازهیدروژن رابادقت وتکرارپذیری بالامحاسبه کرد. نتایج پیاده سازی خطای اندازه گیری خلوص رادرمحدوده ۰تا۱۰۰ درصدحداکثر ۲،۰ درصدنشان می دهد