سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی ظهور – استادیار ساخت و تولید دانشکده مکانیک
یعقوب عباسزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ساخت و تولید دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ال

چکیده:

در طراحی فرایند آهنگری قالب بسته طراح باید شکل و تعداد مراحل پیش فرم را که می تواند یک یا چند مرحله باشد تعیین کند.در این مقاله برای نشان دادن نقش استفاده از شبیه سازی در طراحی فرایند شکل دهی روشی برای طراحی و بهینه سازی قالبهای پیش فرم یک قطعه متقارن Hشکل قبل از ساخت نمونه های واقعی با بکارگیری ضریب پیچیدگی شکل و تحلیل اجزا محدود توسط نرم افزار ABAQUSارایه شه است.معیارهای بهینه سازی برای طراحی پیش فرم تولید قطعه بون عیب پر شدن کامل قالب و تغییر شکل همگن لحاظ شده است.