سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی جوکار – پژوهشگاه نیرو
محمدآرمین صابونی – پژوهشگاه نیرو،
امیریاشا هوشنگیان تهرانی – شرکت مپنا- مدیریت نیروگاههای بادی

چکیده:

دراین مقاله سیستمهای نامناسب یک خانه ویلایی بامصرف انرژی صفرازجمله ابگرمکن خورشیدی ،توربین بادکوچک وسیستم فتوولئائیک درشهرتهران به کارگرفته شده است. شهرتهران به علت قرارگیری دراقلیم بانیازانرژی متوسط درمبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان انتخاب شده است. مقدار۳پارامتراصلی درمصرف انرژی ساختمان شامل ضریب انتقال حرارت جهت ساختمان ونسبت پنجره به دیوار دراین مقاله بهینه سازی شده ودرنهایت باتوجه به شرایط آب وهوایی ومشخصه های ساختمان سیستم های مولدانرژی تجدیدنظرانتخاب شده است. نتایج مقاله نشان می دهدکه لحاظ فنی شرایط آب وهوایی شهرتهران برای ساخت خانه بامصرف انرژی صفرمناسب می باشد