سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر نخودچی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
علی سعیدی –
سعید علیشاهی –
محسن ذبیحی –

چکیده:

همراه با افزایش تقاضا برای انرژی الکتریکی نیاز به داشتن یک تغذیه پایدار و درصورت بروز مشکل با مینیمم وقفه و بازیابی سریعتر نیز افزایش یافته است و پاسخ به این نیازها بدون برقراری اتوماسیون قوی درشبکه های توزیع غیرممکن می باشد درحالحاضر دراکثر شبکه های توزیع درجه ای ازاتوماسیون پیاده سازی شده است اکثرتجهیزات حفاظتی و مهم شبکه های توزیع ازقبیل سوییچها و circuit breaker ها و اتورکلوزرها کهدرسالهای اخیر ساخته شده اند قابلیت اتصال به سیستم های اتوماسیون را دارامی باشند درصورتی که سایر تجهیزات که ازدرجه اهمیت کمتری درظاهر برخوردار هستند قابلیت اتوماسیون را ندارد دراین مقاله یک سیستم مونیتورینگ برای Fault indicator های زمینی موجود درپستهای شرکت توزیع نیروی برق با استفاده ازبسترمخابراتی GSM/GPRS طراحی و پیاده سازی شده است.