سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مصطفی حسنعلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردر
محمدعلی بدری – دکترای مهندسی مکانیک، پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا دانشگاه صنعت

چکیده:

امروزه رشد روزافزون قیمت گاز طبیعی و نفت و کاهشسوختهای فسیلی موجب شده است که استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر همچون باد، خورشید، ژئوترمال، بیوماس و … یا ترکیب آنها به عنوان منبعی تمیز، تمام ناشدنی، نامحدود و سازگار با محیط زیست مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. در این مقاله ضمن بررسی و مقایسه انواع انرژیهای تجدید پذیر، به نقشنیروگاههای هیبریدی در تولید برق اشاره شده است و همچنین لوازم مورد نیاز جهت طراحی یک نیروگاه هیبریدی بادی خورشیدی در منطقهای مستعد با ظرفیت تولید روزانه ۵۴ کیلو وات برق، مورد بررسی قرار گرفتهاند. جهت بهینه سازی و تحلیل اقتصادی اجزاء تشکیل دهنده نیروگاه، از نرمافزارHOMER استفاده شده است..