سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرحیم رمضانیان – استادیار مدیریت تولیدو عملیات دانشگاه گیلان
رضا اسماعیل پور –
سیده سمانه کوچک کوثری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

امروزه بدلیل استفاده وافر از ابزار الات توجه بیشتر به منابع انسانی و محیط زیست بسیاری از سازمان ها خصوصا سازمانهای نفت و گاز ملزم بهرعایت مجموعه ای از استاندارهای زیست محیطی و مدیریت آن شده اند این استانداردها و الزامات تحت عنوان سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست در سازمان ها استقرار یافته اند و برکاهش حوادث کاهش هزینه ها و رضایت ذینفعان تمرکز دارند هدف اصلی این مقاله طراحی نقشه استراتژیک برای این سیستم در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران مبتنی بر مدل کارت امتیازی متوازن می باشد اساس کار برمبنای مطالعه موردی در شرکت مذکور بوده و با استفاده از پرسشنامه مصاحبه حضوری و ایجاد تیم تحقیقاتی به طراحی نقشه استراتژی پرداخته ایم. نهایتا با توجه به اینکه این سیستم نوپا می باشدتحقیقات آکادمیکی بصورت کامل در کشور بر روی آن انجام نشده و حاصل کاری اجرایی است می تواند به روشن تر شدن مواضع استراتژیک این سیستم بیانجامد