سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید صاحبی – کارشناس حفاری, کارشناس دفتر فنی شرکت کیانکار در پروژه علاج بخشی توده گچ
داریوش افتخاری – مسئول معدن بجنورد، شرکت معدنی شعله سنگ
اکبر کاظمی نجف آبادی – کارشناس مکانیک سنگ, سد و نیروگاه گتوند علیا

چکیده:

یکی از مباحث مهم در معادن روباز و زیرزمینی ترکیب ماده معدنی با باطله یا بحث رقت میباشد که جهت تعیین درصد آن روشهای تجربی مختلفی از جمله روش طراحی رقت پاکالینس است که از نسبت دو پارامتر مهم مکانیکسنگی امتیاز تودهسنگRMR) و پارامتر کیفیت تودهسنگ و همچنین از عدد پایداریN)و عدد پایداری اصلاحشدهN’) استفادهکردهاست. روش نمودار پایداری برایطراحی کارگاههای باز از اولین اهداف ماتئوس بود. این روش از عدد پایداریNکه با فاکتور شکلS) و شعاع هیدرولیکی نسبت مستقیم دارد، فضاهای استخراجی را به سه زون پایدار، ناپایدار و تخریبی تقسیم میکند. در این مقاله سعی شدهاست جهت محاسبه درصد رقت نرم افزار ۱٫۰ Rock Dil براساس چهار روش استاندارد در کارگاههای باز طراحی و مقایسه نتایج حاصله با یکدیگر در آن فراهم گردد. این نرم افزار بر اساس روش تعیین رقت بر اساس مطالعات آقای مایسوز( ۱۹۸۱ )که روش گراف پایداری را ارائه کردهاست و نیز روش رقت کهیک تلاش پیوسته ۵ ساله بین معدن (اتان هارسون بای وANNET و بخش معادن مانتیتوبا صورت گرفتهاست طراحی گردد.