سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحمان دارایی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک (مکانیک سنگ)، عضو مدعو گروه معدن دانشگاه کردستا
بابک رحیمی – کارشناسی مهندسی معدن، دانشگاه کردستان

چکیده:

طراحی سازه های زیرزمینی بدلیل اندکنش متقابل سازه- خاک از پیچیدگی های خاصی برخوردار بوده، بطوریکه کنترل تمام جوانب طراحی در بسیاری از موارد مقدور نمی باشد. توسعه زیرساخت های حمل و نقل در طرح های عمرانی و رفتن به سوی اعماق بیشتر با توجه به کاهش عیار در طرح های معدنی با در نظر گرفتن کمترین تأثیرات زیست محیطی، در بسیاری از موارد تنها با پروژه های تونلسازی تحقق می یابد. در این میان نظر بر گسترش روز افزون استفاده از تکنولوژی فناوری اطلاعات در زمینه تحلیل و طراحی مهندسی، هنوز بخش های بسیاری از مسائل سازه های زیرزمینی بر تصمیم گیری های مبتنی بر تجربیات استوار بوده که در اغلب موارد با خطای انسانی همراه می باشد، بنحویکه این مهم، منجر به افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه ها شده است. نظ بر عدم وجود نرم افزاری جهت محاسبات و تعیین روش اجراء تخصیص منابع ماشین آلات، برآورد هزینه انجام کار، ترسیم نقشه های اجرایی، ارائه دفترچه محسبات و گزارش نهایی، تعیین گام حفاری، تحلیل، طراحی و تخصیص بهینه ترین سیستم نگهداری با سه روش عددی، فرم بسته (ریاضی) و تجربی بر اساس طبقه بندی های توده سنگ و بسیاری از پارامترهای دیگر ژئوتکنیکی و نیز جهت به حداقل رساندن خطای انسانی، نرم افزار جامع تونل سازی با همکاری گروهی از متخصصین داخلی طراحی شده است، که در مقاله حاضر به بررسی توانمندی ها و قابلیت های آن اشاره شده است.