سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا کماندار – گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

چکیده:

در عملیاتهای زراعی مزارع بزرگ و واحدهای کشت و صنعت، جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی، کاهش اتلاف وقت و افزایش راندمان کار باید از تراکتورهای سنگین استفاده کرد. در حال حاضر سنگین ترین تراکتور تولیدی کشورITM399 با توان ۱۱۰ اسب بخارپاسخگوی مزارع کوچک تا متوسط می باشد. بنابراین طراحی و ساخت تراکتور سنگینITM8200 با قدرت ۱۵۴ اسب بخار، به عنوان یک طرح در شرکت تراکتور سازی تبریز مطرح و تحقیق حاضر بخشی از طراحی جعبه دنده این تراکتور جدید می باشد. با توجه به مطالعات انجام گرفته در این زمینه و جهت نیل به خواسته های مورد انتظار این تراکتور، از یک جعبه دنده مجهز به سیستم دایناشیفت ۱ جهت انتقال قدرت استفاده گردید. سیستم دایناشیفت ۴ حالتD و C ،B ،A را ایجاد کرده که با ۸ سرعت ایجادی توسط جعبه دنده اصلی، ۳۲ سرعت جلو و ۳۲ سرعت عقب ایجاد ۲]. برای طراحی چرخدنده های جعبه دنده، در ابتدا با ] [ میگردد.[ ۱ توجه به گشتاور و دور ورودی جعبه دنده و خروجی های گشتاور و دور مورد نیاز، و بر اساس گشتاور لغزشی حاکم بر سیستم انتقال نیروی تراکتورهای کشاورزی، بارهای وارده بر هر یک از چرخدنده ها محاسبه گردید. در نهایت با لحاظ نمودن تنشهای خمشی و لهیدگی، ابعاد چرخدنده ها از جمله قطر گام، گام قطری، تعداد دندانه، عرض دندانه و ضخامت طوقه را با لحاظ کردن روش طراحی پیشنهادی انجمن چرخدنده سازان آمریکا ۲ و با استفاده از نرم افزارنوشته شده با زبان برنامه تویسیCمحاسبه و طراحی گردید.