سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه روشهای اجزای محدود در فیزیک کاربردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا همت زاده – گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
احمد محمدی – گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده:

با استفاده از روش اجزای محدود،میزان بازتاب از سطح سلول خورشیدی لایه نازک سیلیکونی با پوششی از نانومیله های تناوبی رامورد بررسی قرار میدهیم.برای این منظور، نانومیله ها را از جنس نقره یا سیلیکون انتخاب و تاثیر پارامترهای گوناگون مانندضخامت، پهنا و جنس نانومیله ها و همچنین ضخامت لایه ی سیلیکون برمیزان کاهش بازتاب را مطالعه می کنیم. نشان میدهیم کهبا تنظیم دقیق این پارامترها می توان بازتاب از سطح سلول را به طور قابل ملاحظه ای کاهش و در نتیجه میزان جذب درون سلول وبهره ی آن را افزایش داد.