سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان دریارام – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا
محسن آقاسیدمیرزابزرگ – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

به منظور دستیابی به تکنولوژی ساخت میکروتوربوجتی با توان تولید تراست ۱۰ نیوتن میکروکمپرسور سانتریفیوژی به قطر ۲۰ میلی متر با سرعت گردشی درحدود ۳۸۲۰۰۰ دوربردقیقه طراحی و ساخت هشده است میکروکمپرسور مورد نظر شکلی ۳ بعدی دارد که نسبت به کمپرسورهای شعاعی دو بعدی دارای کارایی بهتری است با استفاده از استانداردهای مختلف میکروکمپرسور طراحی و در ادامه به تحلیل جریان از ورود به ایمپلر تاخروج از دیفیوزر پرداخته شدها ست به گونه ای که هوا در شرایطمناسب ترمودینامیکی وارد محفظه احتراق شود علاوه بر این نحوه محاسبات مربوط به افت های درون کمپرسور و پروفیل مناسب پره های ایمپلر برای عملکرد بهینه کمپرسور ارایه شده است و درنهایت با استفاده از روش نمونه سازی سریع روش ساخت آن توضیح داده میشود.