سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محتشم محبی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
حسین شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
سولماز مرادپور – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

دراین مقاله به طراحی بهینه و بررسی کارایی میراگرجرمی تنظیم شده چندگانه فعال AMTMD درکاهش ارتعاشات سازه های غیرخطی هیسترسیس پرداخته شده است برای تعیین مقادیر بهینه ماتریس های وزنیاز الگوریتم ژنتیک GA استفاده شده است که درآن بیشینه نیروی کنترل کمینه شده است برای بررسی کارایی روش پیشنهادی یک قاب برشی ۸طبقه با منحنی هیسترزیس دوخطی تحت ارتعاش اغتشاش سفید قرارگرفته و برای درصدهای جرمی مختلف به طراحی مکانیزم AMTMD پرداخته شده است همچنین کارایی این سیستم درمقابل زلزله های دورگسل و نزدیک گسل ازموده شده است نتایج موفق بودن روش پیشنهادی و همچنین کارا بودن مکانیزم AMTMD را نشان میدهد.