سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش سردشتی – بابل- خیابان شریعتی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا محمدی دانیالی –
میرمجتبی واردی –

چکیده:

به ترتیب قرار گرفتن اجزای یک ماشین که حرکت خاصی را تولید کنند، مکانیزم گفته می شود. طراحی مکانیزم چهار میله ای برای تولید یک مسیر خاص، به دلیل ترم های غیر خطی جزء مسایل سخت محسوب می شود، طراحی مکانیزم تولید مسیر یعنی دادن یکتکه از مسیر معین و پیدا کردن ابعاد مکانیزمی که یک نقطه از عضو واسط آن از این مسیر معین عبور کند، معمولاً یک تکه مسیر بعنوان مجموعه ای از نقاط داده می شود. حل های تحلیلی تا نه نقطه دقت، جواب دقیق می دهند و برای بیش از نه نقطه دقت، جواب دقیق وجود ندارد. در این تحقیق، می خواهیم یک مکانیزم چهار میله ای تولید مسیر با در نظر گرفتن عیب شاخه ای و مداری طراحی کنیم.بررسی عیب شاخه ای و مداری در طراحی با آوردن قیودی در طراحی برای اولین بار در این تحقیق لحاظ شده است. در این تحقیق بااستفاده از یکی از بهترین و متداول ترین الگوریتم های تکاملی بهینه سازی موسوم به بهینه سازی اجتماع ذراتPSO) مساله طراحی تولید مسیر با سیزده نقطه دقت با در نظر عیب شاخه ای و مداری حل شده است که نتایج بدست آمده و نا چیز بودن میزانخطا و بدون عیب بودن مکانیزم طراحی شده، نشان دهنده این مطلب است که روش بهینه سازی و همچنین قیود بکار برده شده، روش قدرتمندی در طراحی مکانیزم با درنظر گرفتن عیب شاخه ای و مداری هستند