سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسلم فاتحی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرک
محمدعلی قضاوی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد
شاهین بشارتی – مربی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

استفاده نابجا از گاوآهن برگرداندار در بسیاری از زمینهای کشاورزی سبب مشکلاتی از قبیل فرسایش خاک، از دست رفتن رطوبت و ایجاد لایه سخت در زیر عمق شخم می شود. در این مناطق گاوآهن بشقابی عملکرد بهتریدارد. نفوذ گاوآهن بشقابی در زمین های سخت و خشک با مشکل روبرو است؛ در گاوآهن ایران شخم ابزار، که قبلا ساخته شده، با اضافه کردن بازوی قلمی جلوی هر بشقاب این مشکل حل شده است و این گاوآهن جهت کار درزمینهای سخت و مناطق خشک از جمله بسیاری از مناطق ایران مناسب است. در این طرح، با هدف افزایش راندمان، صرفه جویی در هزینه و وقت، جلوگیری تخریب ساختمان خاک و بهبود وضعیت تسطیح زمین پس ازشخم، یک گاوآهن دوطرفه بر اساس مشخصات گاوآهن ایران شخم ابزار طراحی شد. ابتدا مکانیزم های مورد نیاز جهت دو طرفه کردن آن، طراحی شدند. آنگاه با استفاده از نرم افزار SolidWorks قطعات مورد نیاز برای ساخت آن، طراحی و مونتاژ شدند؛ سپس قسمت های مختلف گاوآهن، در محیط Workbench از نرم افزار ANSYS مورد تحلیل مقاومتی قرار گرفتند. پس از بهینه سازی ضریب اطمینان حداقل ۲/۵در قسمت های مختلف گاوآهن بدست آمد.