سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد سلطانی طالب قشلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تبریز ، ایران
سینا علائی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اردبیل ، ایران

چکیده:

اردبیل پیشینه ای طولانی در تاریخ ایران دارد و می توان با مراجعه به کتب مختلف تاریخ اردبیل و فرهنگ آن را مورد بررسی قرار داد. در این تاریخ چند هزار ساله نسبت تغییرات حاصله از جریانات تاریخ در این شهر نسبت به شهرهای بزرگ ایران کمتر است ولی با این حال این شهر نیز دارای پستی بلندی هایی در طول تاریخ بوده که هر دوره از آن نیز فرهنگ دوره های قبلی را رونق بخشیده است . هر جامعه ای برای پیشرفت بهتر (از هر نظر)، ابتدا باید پیشینه و فرهنگ خود را بشناسد و با شناخت کامل از گذشته بیشتر ریشه در ماهیت چند بعدی معماری و شهرسازی دارد که از یک طرف با مفاهیم انسانی و هر آن چیزی که در این عرصه قرار می گیرد از قبیل فرهنگ، اجتماع، هویت و … در ارتباط است و از طرف دیگر با محیط طبیعی است که نیل به اهداف راحت تر صورت می گیرد. پس ما باید به نوعی مردم این سرزمین را با فرهنگ گذشته و جامعه خود آشنا کنیم . رویکرد فرهنگی –اجتماعی و مصالح و فن آوری های جدید و غیره نیز ارتباط متقابل بین معماری و الگوهای فرهنگی تشکیل دهنده آن، شیوه زندگی و اندیشه آرمانی یک ملت می پردازد.