سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدتقی سیدصفویان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل)
نیما خانزاده – دانشجوی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
ابراهیم فتایی – عضو هیات علمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

یکی از برجسته ترین موارد شایان توجه در زمینه حفظ و ارتقای شاخص سلامت فرد و جامعه، برخورد صحیح، آگاهانه و هماهنگ با تکنولوژی های جدید در مبحث پسماند و مدیریت پسماند می باشد که متاسفانه گاهاً به دلیل فقدان مدیریت مناسب و استفاده از روش های نامطلوب، سلامت جامعه و محیط زیست در معرض خطر قرار می گیرد. با توجه به اینکه بیشترین هزینه مدیریت مواد زائد جامد شهری مربوط به بخش سیستم نگهداری و جمع آوری و انتقال می باشد، رشد روزافزون تولید پسماندها و همچنین مشکلات و نارسایی سیستم های حمل و نقل مواد زائد شهری ، باعث افزایش هزینه های اقتصادی و زیست محیطی در این بخش می گردد. لذا با استفاده از راهکارهای نوین صنعتی و همچنین در نظر گیری اصول بهداشتی که در این زمینه وجود دارد، میتوان به طراحی مهندسی پرداخت در این راستا میتوان از نرم افزارهای مربوطه اعم ازGIS و WAGS بهره برد که میتوان نقشه های آنالیز و روی هم گذاشته شده را در این باره میتوان استخراج کرد و اقدام به طراحی و استفده از این نقشه ها پرداخت.