سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر روشنی یان – دانشیار دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
مهدی نصراله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
اسماعیل لالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

در این مقاله به طراحی مفهومی یک هواپیمای بدون سرنشین که از توپ جنگی پرتاب می گردد پرداخته شده است. در ابتدای امر نوع مأموریت اینپرنده بررسی و تعریف گردیده است. سپس به بررسی الزامات و قیود طرح پرداخته و در ادامه با کمک گرفتن از روش ماتریس ارتقاء خانه کیفیت QFD) پارامترهای دارای ارجحیت در طراحی و همچنین تداخلات موجود در زیر سیستم ها استخراج گردیده است. در انتها نیز به کمک نمودار درختی قابلیت اطمینان آن محاسبه گردیده است که برای فاز طراحی دقیق مفید فایده خواهد بود.