سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن کیانپور – MSc. Of chemical engineering
شاهرخ شاه حسینی – Associated professor of Chemical Engineering

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون به انرژی علی الخصوص گاز طبیعی که پاکت رین سوخت فسیلی به شمار می رود تولید و تصفیه و انتقال با هزینه کم هم به سود تولید کننده و هممصرف کننده است روشهای تصفیه کنونی گاز هزینهب الایی داشته که نیاز به توسعه روشهای ارزان قیمت است هیدرات گاز طبیعی که در شرایطی خاص از گاز طبیعی تولیدمی شود و ابتدا به عنوان معضلات خطوط لوله محسوب می شد و از تولید آن جلوگیری می شد دراین تحقیق گاز تصفیه نشده حاصل از چاه های میدانگازی پارس جنوبی مورد بررسی واقع شد که بعد ا ز شبیه سازی های ا نجام گرفته برروی این گاز و تحلیل ترکیب درصدهیدرات حاصل شده نشان از کاهش ۱۷ برابری نسبت به سولفیدهیدروژن درهیدرات نسبت به گاز اولیه بود. براین اساس فرایندی طراحی شد که دراین فرایند می توان گاز را با استفاده از تشکیل هیدرات به طورکامل تصفیه کرد.