سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

طراحی یک شناور درچندین مرحله انجام می شود که اولین مرحله آن طراحی مفهومی است درطراحی مفهومی براساس اطلاعات آماری و نیازمندیهای مشتری می توان به شناورهای مختلف رسید اما سوال مهم این است که کدام یک از شناورها براساس نوع ماموریت و خواستهمشتری بهترین انتخاب می باشد از جمله روشهای نوین طراحی مفهومی درانتخاب بهترین شناور از بین اطلاعات آ ماری روش omoe می باشد دراین روش ابتدا پارامترهای مهم طراحی که به نوع شناور و خواسته مشتری بستگی دارد انتخاب شده و پس از آن برای هرکدام از پارامترها با توجه به اهمیت آن یک وزن مشخص اختصاص می یابد همچنین مقدار هدف و کمینه برای هرکدام از پارامترها انتخاب می شود و درنهایت OMOE هرکدام از شناورها بدست می آید سپس هزینه ساخت هرکدام از شناورها مشابه محاسبه می شود و با رسم نمودار OMOE برحسب هزینه شناوری که دارای بیشترین مقدار OMOEدرکمترین هزینه باشد انتخاب می گردد. درادامه سعی شده است به معرفی الگوریتم محاسباتی روش OMOE و کاربرد آن درطراحی شناورها پرداخته شود و سپس چگونگی محاسبه این روش درطراحی مفهومی شناور فریگیت مورد بررسی قرار بگیرد.