سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی جلیلی قاضی زاده – دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

از جمله مهم ترین مراکز تولید پسماند خطرناک در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پالایشگاه های گازی است که عدم برنامه ریزی صحیح در خصوص تدوین سیستم جامع مدیریت پسماندهای پالایشگاهی، منجر به بروز آلودگی-های مختلف در این منطقه شده است. طراحی مفهومی یکی از مراحل طراحی سیستم جامع مدیریت پسماند است که ضمن شناسایی دقیق تر پسماندهای تولیدی به لحاظ کمّی و کیفی، نحوه ذخیره در محل، جمع آوری، حمل و نقل و دفع پسماندهای خطرناک با جزییات بیشتر تشریح شده و در آن گزینه های محتمل برای مدیریت پسماندهای مختلف پیشنهاد می شود. هدف از انجام این تحقیق، طراحی مفهومی سیستم مدیریت پسماند خطرناک در پالایشگاه گازی فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز تولید پسماند خطرناک در سایت ۲ پارس جنوبی می باشد. بدین منظور ابتدا کلیه پسماندهای تولیدی در هر واحد فرایندی شناسایی شده و کمیت، کیفیت و تواتر تولید هر پسماند تعیین شده است. در ادامه با استفاده از تعاریف و دستورالعمل های ملی و بین المللی، پسماندهای تولیدی طبقه بندی و کدگذاری شده اند. در نهایت پسماندهای خطرناک به چهار گروه پسماندهای جامد با ترکیبات آلی، پسماندهای جامد با ترکیبات معدنی، پسماندهای نیمه جامد و پسماندهای مایع تقسیم بندی شده و برای هر گروه، روش مدیریت پسماند که شامل تلفیقی از روش های بازیافت، پسماندسوزی، تصفیه و دفن در زمین می باشد، پیشنهاد شده است. از نتایج حاصل از این تحقیق می توان در ارائه برنامه تفصیلی مدیریت پسماند در پالایشگاه های گازی موجود در منطقه و همچنین تدوین سیستم یکپارچه مدیریت پسماندهای خطرناک در کل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس استفاده نمود.